O nama

JP „SARAJEVO“ d.o.o. je preduzeće osnovano sa ciljem upravljanja, zaštite i održavanja objekata Grada Sarajeva i obavljanje komunalnih i ostalih djelatnosti od javnog interesa Grada Sarajeva.